Copyright en privacybeleid

Alle teksten, illustraties en foto's zijn Copyright Gezinsbond afdeling Tielt. Alle rechten voorbehouden.

Het is niet toegestaan, om zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de webmaster, informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Ondanks de grote aandacht, besteed aan het ontwerp van deze site, zijn fouten niet uitgesloten. Gelieve ons daarvoor te verontschuldigen. Graag hadden we ook gehad, dat u, in geval van een fout ons daarvan op de hoogte brengt.

De auteurs noch uitgever kan aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden op deze website.

Mocht u problemen hebben met de inhoud van deze site, kunt u zich steeds richten tot de webmaster.

De Gezinsbond afdeling Tielt is begaan met jouw online privacy. Indien leden zich niet akkoord verklaren met de publicatie van foto’s waarop zij voorkomen of de vermelding van hun namen kunnen zij de webmaster hiervan op de hoogte brengen.  De beelden/gegevens worden op eenvoudig verzoek verwijderd.

 

mail naar de webmaster