Kinderoppasdienst 

INFO OVER DE KINDEROPPASDIENST

  Bij wie kan u terecht?

        

Coördinator : Loth Delaere

        

email adres 

oppasdienst@gezinsbond-tielt.be

             

website aanvraag  

www.mijn.gezinsbond.be

   

website oppassers

www.kinderoppasdienst.be

                            


Hoe werkt de oppasdienst van de gezinsbond Tielt?

      

De kinderoppasdienst geeft ouders met kleine kinderen de kans om ontspanning te nemen, boodschappen te doen, familiale en andere verplichtingen na te komen. Kortom van huis weg te kunnen terwijl de kinderen in goede handen zijn.

Elke oppasser die is aangestald door de gezinsbond Tielt heeft een minimum cursus EHBO gevolgd.  Via een sterretje bij de naam zie je ook of de oppasser nog andere cursussen gevolgd heeft.

   

De oppassers zijn geen personeelsleden noch aangestelden van de Bond. Zij verrichten hun taak op vrijwillige en autonome basis na aanvaarding door het gezin. Het zijn meestal studerende jongeren, met de beperkingen vandien: tijdens examenperiodes en op schooldagen overdag is het niet altijd mogelijk aan een vraag te voldoen. Voor een vlot verloop van de dienst is een goede samenwerking en verstandhouding tussen gezinnen, coördinator en babysitter noodzakelijk.

  

Sinds 18 september 2017 werken we via het nieuwe online programma.  De coördinator houdt de aanvragen in de gaten.  Zij is ook het aanspreekpunt als jullie als gezin opmerkingen heeft over oppasser.  Eveneens staat ze klaar mocht er een probleem voordoen.

De coördinator is een vrijwilliger.

   

   

Hoe vraagt u een kinderoppasser aan?

 

Als gezin registreert u zich op www.mijn.gezinsbond.be

Daar kan u de oppasdienst aanklikken.

Eenmaal ingelogd (u heeft uw lidnummer nodig), kan u direct van start.

   

De coördinator zal u valideren, maar u kan toch al starten. 

De taak van de coördinator bestaat er in om oppassers, die bij uw gezin passen, aan uw gezin toe te voegen. 

   

U kan een aanvraag doen en daarbij alle oppassers uit het systeem aanschrijven.  Eenmaal er oppassers zijn toegevoegd, kan u ook aparte aanvragen doen.  Zo kan u één (of indien nodig) meer vaste oppassers aanschrijven.  Iets wat de kinderen en dus u ten goede komt.

   

Indien u vragen heeft over de werking van de oppasdienst, kan u ook altijd mailen naar oppasdienst@gezinsbond-tielt.be

Aarzel niet om vragen te stellen (ook als u moeite heeft met de opstart of als er onduidelijkheden zijn).  Meer informatie is ook te vinden op www.gezinsbond.be

    

Aanvragen kunnen NIET meer via het emailadres of via telefoon gebeuren.

     

Vanaf 18 september 2017 werken we niet meer met prestatieboekjes.  Indien u er nog heeft, kan u die indienen bij de coördinator.  De overige prestaties worden omgeruild tot credits.

De credits kan u rechtstreeks in het systeem kopen.  1 credit is 1,5 euro en dient om uw gezin en de oppasser te verzekeren tijdens het oppasmoment.

     

  

Hoe kan een oppasser starten?

  

Voorwaarden

   

Aanmelden

De kinderoppasser kan zich aanmelden op www.kinderoppasdienst.be

 

Eenmaal aangemeld, moet de coördinator je valideren.  Zolang dit niet gebeurde, kan je niet van start gaan.  Eenmaal aan de voorwaarden voldaan is, kan je van start gaan.

  

Enkele opmerkingen

Een oppasser die een cursus via de gezinsbond volgde krijgt een * bij zijn naam.  Er bestaan verschillende cursussen (van grime tot verzorgen van jonge kinderen…)

 

Een oppasser die geen * bij zijn naam heeft, volgde de cursus EHBO privé of via de opleiding op school.

 

Oppassers die zelf al een EHBO cursus volgden, kunnen dit aan de coördinator voorleggen (mits bewijs).

   

    

Welke afspraken worden er gemaakt?

 

Vraag op tijd een oppas aan. Aanvragen gebeuren het best een week op voorhand.  Aanvragen van minder dan 4 dagen op voorhand of die meer dan 14 dagen op voorhand gebeuren, geraken soms niet ingevuld (te dichtbij of te veraf).

In de week oppassen is niet altijd een evidentie, zeker overdag. Examenperiodes zijn niet altijd evident. Ook op zaterdagvoormiddag is het meestal moeilijk om een oppas te vinden, voornamelijk omdat vele oppassers ook sociaal geëngageerd zijn.  Toch lukt het meestal om een geschikte oppasser te vinden.

  

Een kinderoppas komt op de kinderen passen en doet geen huishoudelijk werk.

    

Wat online is afgesproken, wordt nageleefd door beide partijen: halen en terugbrengen, uren (begin en eind), tarief,... Zo vermijden we dat de ouders van de babysit ongerust worden over het langdurig wegblijven van hun kind.

Indien de afspraak uitloopt, kan u dit ook aanduiden in het online systeem (zodat de verzekering in orde is, mocht er achteraf nog iets uitkomen).

   

Indien een oppas niet komt opdagen, dan kan u uw credit terugkrijgen (dit kan door dit probleem te melden via het online systeem).

 

Indien u laattijdig de oppas annuleert, dan zal uw credit ingehouden worden en dient u het minimum bedrag aan de oppasser te betalen (8euro).  U krijgt hierover een berichtje bij het annuleren.

  

Een babysit is er om op de eigen kinderen van een gezin te passen. Indien er andere kinderen bij zijn, moet de coördinator van tevoren verwittigd worden. Dit kan ook aangeduid worden in het systeem (bij de aanvraag: opmerkingen) zodat de oppasser niet voor verrassingen komt te staan.

 

Zorg voor een kleine versnapering, een drankje, een beetje comfort en warmte, een behoorlijk slaapgelegenheid en ontbijt (bij overnachting).

  

Er wordt afgesproken dat, indien de oppasser niet moet inslapen, 1 uur het laatste uur is dat u kan thuiskomen.  Dit stellen we voor omdat geen enkele ouder graag heeft dat zijn kind lang in de sofa hangt.  Van deze regel kan iets afgeweken worden, mits op voorhand gecommuniceerd. 

  

Indien een oppas inslaapt, kan u thuiskomen wanneer u wenst.  Het is echter niet de bedoeling dat een oppas 24 uur alleen met de kinderen is. 

  

        

Wat met de verzekering?

  

De Gezinsbond, zijn vertegenwoordigers en aangestelden kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de schade die een babysit door zijn fout zou berokkenen, noch voor de schade die hem kan overkomen.

  

Dit belet niet dat, dankzij de prijs die u betaalt via het credit, een verzekering is afgesloten, dit binnen de grenzen en modaliteiten van de polis, die volgende risico's dekt:

- burgelijke aansprakelijkheid van de babysit en de kinderen

- lichamelijke en materiële schade door de oppas geleden tijdens en op weg naar en van de prestatie t.g.v. een ongeval

- diefstal van fiets van de oppasser (voor de oppasplaats)

Verwittig bij schadegeval onmiddelijk de coördinator.

    

  

Wat betaalt u?

   

De tarieven zijn als volgt vastgelegd : Tarieven vanaf 1/2/2012

    

Een begonnen uur telt als een volledig uur! Dus elk begonnen uur wordt ook gerekend als een volledig uur.

  

De plaatselijke coördinator kan een extra vergoeding aanrekenen bij laattijdig thuiskomen van de ouders. Dit kan ook achteraf.

  

Indien je de voorziene oppas laattijdig annuleert (minder dan 3 dagen), is de prijs van een minimumvergoeding + één credit verschuldigd. 

  

Het totale bedrag wordt rechtstreeks aan de oppas betaald. 

Na afloop van de prestatie vul je een briefje uit het kinderoppasboekje in; één exemplaar hou je bij, het andere is voor de oppas. Indien dit niet gebeurd, zal het gezin verwijderd worden uit het systeem om problemen met verzekering te voorkomen. Mocht er iets gebeuren met de oppas, dan zal de persoonlijke verzekering van het gezin aangesproken worden (oa. als ze terug naar huis rijden met fiets en iets tegenkomen!).

  

  

Wat moet de oppasser weten?

    

1. de plaats van zekeringskast, thermostaat, EHBO-kistje, koelkast, toilet en badkamer 

2. waar u te bereiken bent en wie in geval van nood dient verwittigen (een lijstje met telefoonnummers is erg handig) 

3. of de kinderen nog moeten eten en wanneer ze naar bed moeten 

4. of er soms medicatie moet gegeven worden (leg uit!) 

5. de bediening van radio, t.v., verwarming,...

     

en nog: