Kortingskaarten openbaar vervoer 

   

Algemeenheden.

 

- De Gezinsbond reikt aan haar leden jaarlijks ongeveer 250.000 kortingskaarten uit aan de gezinnen die aan de gestelde voorwaarden voldoen.

 

- De kortingskaart geeft recht op korting bij de NMBS: - minder dan 12j: gratis - vanaf 12j: 50% op de afstandsprijs van een biljet geldig tussen 2 Belgische stations

 

- De kortingskaart geeft geen recht (meer) op kortingen bij De Lijn.

  

- Ouders met drie of meer eigen kinderen hebben levenslang recht op deze kaart.

 

- Kinderen uit grote gezinnen hebben recht op de korting zolang ze geen 25 jaar zijn en nog ten laste van de ouders.

 

- Een nieuw samengesteld gezin met 3 kinderen heeft tijdelijk recht.

 

- Kinderen met een handicap +66% tellen dubbel om de gezinsgrootte te bepalen.

 

- Naast deze algemene regels zijn er ook uitzonderingen.

 

- Met vragen kan je terecht bij de dienst Kortingskaarten (*) of bij de plaatselijke afgevaardigde.

 

(*): Gezinsbond > Ledenvoordelen > Kortingskaarten openbaar vervoer

 

Aanvragen kortingskaarten via de plaatselijke afgevaardigde. werkwijze en contactgegevens: zie verder.

 

Wanneer de aanvraag doen:

 

-

Kortingskaarten geldig tot het einde van het lopend jaar (en eventueel langer, volgens bepaalde voorwaarden), kunnen gedurende het ganse jaar aangevraagd worden.

-

Kortingskaarten geldig tot het einde van het volgende jaar (en eventueel langer, volgens bepaalde voorwaarden), kunnen aangevraagd worden vanaf 01 november van het lopende jaar.

-

Kortingskaarten, die thans geldig waren/zijn voor 5 jaar, kunnen verlengd worden voor de komende periode van 5 jaar tot eind 2020. De aanvraag kon/kan sedert 01 juli 2015.

Enkel en alleen voor de verlenging van deze 5-jaarlijkse ouderkaarten: een fotocopy van de kaarten in uw bezit samen met 6 per gezin in een gesloten omslag in de brievenbus van de plaatselijke afgevaardigde (zie verder).

 

Werkwijze voor het bekomen van kortingskaarten.

 

Waar een aanvraagformulier / document "gezinssamenstelling" bekomen?

1

Via de volgende link op de website van de gezinsbond: https://www.gezinsbond.be/Ledenvoordelen/Documents/Aanvraagform_kortingskaarten_2010.pdf: Document downloaden en uitprinten.

2

E-mail naar kortingskaarten@gezinsbond-tielt.be. U krijgt een e-mail terug met een pdf-document, aangevuld met alle bij de Gezinsbond bekende gegevens. Dit document uitprinten.

3

Blanco document via de plaatselijke afgevaardigde: zie verder

  

Wat doen met bovenvermeld formulier?

 

a

1 + 3 Document invullen, dateren en ondertekenen. 2- Het uitgeprinte document dateren en ondertekenen.

b

1 en 2 en 3: Het ingevuld document laten wettigen door dienst bevolking. Voor kinderen van 18 tot 25 jaar, waarvoor men een kaart wenst, attest van onderwijsinstelling of kinderkasbijslag bijvoegen.

c

Document(en) samen met 6 (per gezin) in een gesloten omslag in brievenbus afgevaardigde.

 

Aflevering kortingskaarten?

 

*

1 2 weken na aanvraag ontvangt de afgevaardigde de kaarten via B-Post.

*

De kaarten worden vervolgens door de afgevaardigde:

    " Persoonlijk in je brievenbus gedeponeerd (enkel adressen binnen ring rond Tielt).

    " Verstuurd via B-Post, adressen buiten ring rond Tielt (1,50 extra, dus totaal 7,50) (*)

    " Bijgehouden voor afhaling op adres afgevaardigde (Beernegemstraat, 25).(*)

(*) te bepalen door aanvrager.

 

Werkwijze enkel en alleen voor verlenging 5-jaarlijkse ouderkaarten.

 

Aanvraag: een copy van de huidige kaarten, geldig tot eind 2015 samen met 6 (per gezin) in gesloten omslag in mijn brievenbus: Beernegemstraat, 25 8700 Tielt.

  

Contact: Luc D'heedene / kortingskaarten@gezinsbond-tielt.be / 051 40 40 71

 

Meer uitgebreide informatie: www.gezinsbond.be www.gezinsbond-tielt.be Reglement Kortingskaarten 2008     

    
  

Contact plaatselijke afgevaardigde:
Luc D'heedene
Beernegemstraat 25   8700 Tielt

051 40 40 71
kortingskaarten@gezinsbond-tielt.be