Welkom op de website van de gezinsbond afdeling Tielt

 

De Gezinsbond is pluralistisch en democratisch samengesteld en zet zich in voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. De afdeling Tielt is belangrijk als schakel tussen de basis, de plaatselijke gezinnen, en de grote organisatie van de Gezinsbond zelf.

We verdedigen de belangen van de gezinnen, los van religieuze, ideologische of politieke opvattingen en los van de samenstelling van het gezin (grote en jonge gezinnen, grootouders, gezinnen met veel of weinig kinderen, éénoudergezinnen, gehuwden of samenwonenden, nieuw samengestelde gezinnen, enz.).

Kinderen komen bij ons op de eerste plaats; denk maar aan de jaarlijkse boomplanting, de paaseierenraap, ...  We ijveren voor blijvende erkenning en waardering van het gezin als hoeksteen van onze samenleving.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Onze werkterreinen: dienstverlening, sociaal-cultureel werk en verenigingsleven, gezinspolitieke acties.

Als je met vragen zit over onze organisatie, helpen onze enthousiaste plaatselijke afgevaardigden je graag verder. 

Je kunt bij hen terecht voor meer informatie over het aankopen van gsm-kaarten, NMBS-passen en filmtickets met korting; 

het aanvragen van een kortingskaart openbaar vervoer 

en voor informatie over de werking van de lokale Kinderoppasdienst.

Uitnodigingen en informatie over onze werking ontvangt u 4 keer per jaar via ons bondsbabbeltje.  Die informatie kan je uiteraard ook op deze website nalezen.

 

Deze website is nog volop in ontwikkeling ... Kom dus regelmatig opnieuw eens langs.

 

Je kan ons ook volgen op Facebook https://www.facebook.com/public/Gezinssbond-Tielt